Kameravakt Kameravakt

Intelligent kameraovervåking som er utviklet for å oppdage og stoppe uønskede/kriminelle hendelser før de blir utført. Intelligent kameraovervåking som er utviklet for å oppdage og stoppe uønskede/kriminelle hendelser før de blir utført.
Ved å ta i bruk overvåkningskamera og termiske kamera kombinert med avansert videoanalyse kan vi sikre store områder på en meget effektiv måte. Ved å ta i bruk overvåkningskamera og termiske kamera kombinert med avansert videoanalyse kan vi sikre store områder på en meget effektiv måte.

Overvåkningskamera

Avanserte termiske overvåkningskamera som ser gjennom tåke, regn og snø kombineres med AI drevet videoanalyse som detekterer uønsket aktivitet på området. Ved en hendelse går alarmen direkte til alarmstasjonen.

LYDMELDING

Vekterne på alarmstasjonen spiller av lydmeldinger over høyttaler på byggeplassen for å skremme bort inntrengerne og avverge innbrudd eller hærverk.

Kameravakt for sikkerhet på byggeplasser
1

Inntrengere oppdages før de får begått inbrudd eller hærverk.

2

Alarmen går direkte til FG-godkjent alarmstasjon der vektere følger situasjonen direkte fra kamera.

3

Lydmelding spilles av over et kraftig høyttalersystem for å gjøre inntrengere oppmerksomme på de er på vei inn på et forbudt område.

4

Vektere eller Politi tilkalles.

Alarmstasjon

Alarmen går direkte til en FG-godkjent alarmstasjon som får opp live bilder fra hendelsen og iverksetter tiltak ut ifra avtalt instruks.

Vekterutrykning

Videre blir vekter eller politi kontaktet for å rykke ut på alvorlige hendelser. Samtidig blir videobevis lagret og sikret på alarmstasjonen slik at dette er klart.

Slik sikrer du byggeplassen med kameravakt
1

Inntrengere oppdages før de får begått inbrudd eller hærverk.

2

Alarmen går direkte til FG-godkjent alarmstasjon der vektere følger situasjonen direkte fra kamera.

3

Lydmelding spilles av over et kraftig høyttalersystem for å gjøre inntrengere oppmerksomme på de er på vei inn på et forbudt område.

4

Vektere eller Politi tilkalles.

 • Zoom ut
 • Zoom inn

få en sikker byggeplass med kameravakt

Våre pakkeløsninger

Kom raskt i gang med kameravakt på ditt prosjekt. Faste priser og ingen skjulte kostnader.

Kameravakt

AI Kamera og Sirene
1990,- pr måned
 • Optisk kamera
 • Sikker lagring i skyen
 • Sirene
 • Oppkobling til Alarmstasjon

Termisk Kameravakt

Termisk AI Kamera & Sirene
2590,- pr måned
 • Termisk + Optisk kamera
 • Sikker lagring i skyen
 • Sirene
 • Oppkobling til Alarmstasjon
 • Fungerer i alle værforhold
Mest populær

Kameravakt
Pro

2 Termiske AI Kamera & Kraftig høyttaler
3490,- pr måned
 • Optisk kamera
 • Sikker lagring i skyen
 • Høyytaler med talevarsler
 • Oppkobling til Alarmstasjon
 • Fungerer i alle værforhold
 • Batteribackup

Alle priser er oppgitt eks MVA – Minimum 3 måneder leieperiode.

AVVERG TYVERI FØR DET SKJER AVVERG TYVERI FØR DET SKJER

Sikkerhetsystemet de kriminelle frykter mest

oppdager tyveri eller hærverk før det er for sent

Sikkerhet for byggeprosjekter

Rask responstid er avgjørende for å avverge tyverier og store tap når bander slår til mot bygg og anleggsbransjen. Våre systemer er designet for å gi et tidlig varsel dersom mistenkelig aktivitet foregår og varsler umiddelbart til døgnbemannet alarmstasjon som kan logge seg direkte på kamera på plassen for å følge hendelsen i sanntid.
De rette tiltakene blir iverksatt og man kan avverge ellers svært kostbare innbrudd og produksjonsstopp.

Hendelser oppdages når de skjer.
Dersom personer eller kjøretøy beveger seg inn i definerte alarmsoner utenfor det som er satt som normal arbeidstid for prosjektet, vil systemet umiddelbart varsle tilknyttet FG-godkjent alarmstasjon.

Tyveri kan avverges.
Alarmstajonen vil få opp direktebilder av aktive hendelser. Operatør responderer på hendelsen etter angitt instruks , basert på hva som faktisk foregår på plassen. På denne måten får man rask og riktig respons.

Dersom operatøren verifiserer at det er uvedkommende på området kan de spille av snakke til dem over høyttalersystemet som er en del av løsningen levert av Byggekamera.no – Videre kan de tilkalle vekter eller politi dersom situasjonen krever det.

Rask respons

Det å oppdage hendelser i tide er avgjørende for å avverge tyverier og store tap når bander slår til mot bygg og anleggsbransjen. 

24/7 Vakthold

I motsetning til vekterrunder eller andre sikringstiltak så fungerer kameravak hele tiden. 

Bevismateriale

Alle hendelser blir filmet og dokumentert. Det gir det trygget og oversikt.

Denne nettsiden bruker cookies. Besøkende spores via Google Analytics, Heatmap, pixels fra Facebook, Linkedin og Google for statistikk. Vi selger eller deler ikke data om våre besøkende med andre aktører. Vår business er å selge markedets beste kameraløsninger for byggeplasser. Enektl og greit.