Ring oss gjerne på tlf. 45 04 02 04 – 9:00 til 15:00 (Ukedager)

Kameravakt er en "Plug and Play" videoalarm,
spesialtilpasset byggeplasser.

Kameravakt gir alarmer i sanntid, som i de fleste tilfeller er koblet mot alarmsentral.
Dette gjør at man kan håndtere hendelsen umiddelbart – Mer enn å hente inn bevis.
Kameravakt gir alarmer i sanntid, som i de fleste tilfeller er koblet mot alarmsentral.
Dette gjør at man kan håndtere hendelsen umiddelbart – Mer enn å hente inn bevis.

Avverger innbrudd, tyveri og hærverk med alarmlyd, umiddelbar varsling og oppkobling mot vaktsentral

En midlertidig løsning som er rask å montere, men som holder like høy standard som et permanent anlegg.

1

Inntrengere oppdages før de får begått inbrudd eller hærverk.

2

Alarmen går direkte til FG-godkjent alarmstasjon der vektere følger situasjonen direkte fra kamera.

3

Lydmelding spilles av over et kraftig høyttalersystem for å gjøre inntrengere oppmerksomme på de er på vei inn på et forbudt område.

4

Vektere eller Politi tilkalles.

Kameravakt trenger kun strømtilkobling (stikkontakt) og 4G telefondekning. Ingen server eller nettverk må settes opp på stedet.

Sikker lagring i skyen og store tilpasningsmuligheter.

Avanserte overvåkingskamera med innebygget AI-drevet videoanalyse.

Det hele begynner med at man finner ut hva man ønsker å sikre – På byggeplasser er det ofte verktøy, tungt maskineri, arbeidsbrakker, eller byggematerialer som vies høy prioritet.

Med teknologien Kameravakt bruker, kan man tegne opp flere alarmsoner i bildet kameraet viser – Blant annet som en linje som gir alarm når den krysses, eller en hel sone som gir alarm når et menneske beveger seg i den.

Kameravakt fungerer best når den er gitt en konkret oppgave. For eksempel sikring av en inngangsport eller en gruppe utstyrscontainere. Ved behov for dekning av flere objekter som ikke befinner seg i samme område vil det være behov for flere kameravakter.

få en sikker byggeplass med kameravakt

Våre pakkeløsninger:

Kom raskt i gang med kameravakt på ditt prosjekt. Faste priser og ingen skjulte kostnader:

alltid inkludert MED KAMERAVAKT

I alle pakkeløsninger:
+
  • Optisk kamera
  • Sikker lagring i skyen
  • Sirene
  • Oppkobling til Alarmstasjon

Standard

AI-Kamera og Sirene
1990,- per måned
  •  

Termisk

Termisk AI-Kamera & Sirene
2590,- per måned
  • Fungerer i alle værforhold
  • Batteribackup
Mest populær

Pro

2 Termiske AI-Kamera & Kraftig høyttaler
3490,- per måned
  • To kameravinkler
  • Fungerer i alle værforhold
  • Batteribackup

Alle priser er oppgitt eks MVA – Minimum 3 måneder leieperiode.

Sikkerhetsystemet
mest fryktet av kriminelle

oppdager tyveri eller hærverk før det er for sent

kameravaktskilt
Kameraovervåking med overføring til alarmstasjon

Rask responstid er avgjørende for å avverge tyverier og store tap når bander slår til mot bygg og anleggsbransjen. Våre systemer er designet for å gi et tidlig varsel dersom mistenkelig aktivitet foregår og varsler umiddelbart til døgnbemannet alarmstasjon som kan logge seg direkte på kamera på plassen for å følge hendelsen i sanntid.
De rette tiltakene blir iverksatt og man kan avverge ellers svært kostbare innbrudd og produksjonsstopp.

Hendelser oppdages når de skjer
Dersom personer eller kjøretøy beveger seg inn i definerte alarmsoner utenfor det som er satt som normal arbeidstid for prosjektet, vil systemet umiddelbart varsle tilknyttet FG-godkjent alarmstasjon.

Tyveri kan avverges
Alarmstajonen vil få opp direktebilder av aktive hendelser. Operatør responderer på hendelsen etter angitt instruks , basert på hva som faktisk foregår på plassen. På denne måten får man rask og riktig respons.

Dersom operatøren verifiserer at det er uvedkommende på området kan de spille av snakke til dem over høyttalersystemet som er en del av løsningen levert av Byggekamera.no – Videre kan de tilkalle vekter eller politi dersom situasjonen krever det.

Rask respons

Det å oppdage hendelser i tide er avgjørende for å avverge tyverier og store tap når bander slår til mot bygg- og anleggsbransjen.

24/7 Vakthold

Sammenliknet med vekterpatruljering eller andre sikringstiltak, så fungerer kameravakt hele tiden – Og koster mindre.

Bevismateriale

Alle hendelser blir filmet og dokumentert. Kameravakt gir trygghet og oversikt.

Denne nettsiden bruker cookies. Besøkende spores via Google Analytics, Heatmap, pixels fra Facebook, Linkedin og Google for statistikk. Vi selger eller deler ikke data om våre besøkende med andre aktører. Vår business er å selge markedets beste kameraløsninger for byggeplasser. Enkelt og greit.